výrobok

 • Mangánová soľ

  Mangánová soľ

  Manganistan je všeobecný názov chemickej zlúčeniny obsahujúcej manganitový ión (MnO-4). Pretože mangán je v oxidačnom stave +7, je manganistanový ión silným oxidačným činidlom. Ión má tetraedrálnu geometriu. Roztoky manganistanu sú fialové farby a sú stabilné v neutrálnych alebo mierne alkalických médiách.

  View all Proudcts >>
 • chróm

  chróm

  Chromaté soli obsahujú chromátový anión, CrO2-4. Dichromátové soli obsahujú dvojchrómový anión, Cr2O2-7. Sú to oxyanióny chrómu v 6+ oxidačnom stave. Sú mierne silné oxidačné činidlá. Vo vodnom roztoku môžu byť ióny chrómanu a dichrómanu vzájomne premeniteľné.

  View all Proudcts >>
 • fluorokremičitan

  fluorokremičitan

  Biela šesťhranná alebo kubický kryštál alebo prášok bez zápachu a chuti. Relatívna hustota je 3,08 (hexagonálna) alebo 2,665 (kubická, 17 ° C). Je hygroskopický. Mierne rozpustný vo vode, rozpustný v kyseline chlorovodíkovej, rozpustnosť sa mierne zvyšovala so zvyšujúcou sa teplotou. Nerozpustný v alkohole. Hydrolýza v horúcej vode produkuje kyselinu kremičitú.

  View all Proudcts >>