Domov > správy > Obsah
Dichróman sodný
Sep 19, 2018

Červeno oranžovo-červené kryštály. Mierne hygroskopický. 100 ℃ strata kryštalickej vody o 400 ℃ Štart rozkladu. Rozpustný vo vode, nerozpustný v etanole, vodný roztok je kyslý. 1% ph vodného roztoku je 4,10% vodný roztok ph je 3,5. Relatívna hustota je 2.348. Bod topenia 356.7 ℃ (bezvodý produkt). Tam je silné oxidačné a organické trenie alebo náraz môže spôsobiť spaľovania.