Domov > správy > Obsah
Fyzikálno-chemické vlastnosti manganistanu draselného
Sep 19, 2018

Vzhľad a charakter: fialová kryštalická pevná látka

Rozpustnosť: Rozpustný vo vode, lúh, mierne rozpustný v metanole, acetóne, kyseline sírovej

Hustota: 1,01 g / mlat 25 ° c

Teplota topenia: 240 ° C

Rozpustnosť vo vode: 6,4 g / 100 ml (20 ° C) Stabilita: stabilný, ale kontakt s horľavými materiálmi môže spôsobiť požiar. Medzi látky, ktorým je potrebné sa vyhnúť, patria redukčné činidlá, silné kyseliny, organické materiály, horľavé materiály, peroxidy, alkoholy a chemicky aktívne kovy.

Silné oxidačné činidlo. Podmienky skladovania: Vetranie skladu, ľahké ľahké vykladanie, s organickými látkami, redukčné činidlo, horľavé látky sírového fosforu oddelené skladovanie