Domov > správy > Obsah
Manganistan draselný
Sep 19, 2018

Mangánan draselný je čierne fialové, štíhle, prizmatické kryštály alebo častice s modrým kovovým leskom; bez zápachu; ľahko explodovať pri kontakte s určitými organickými látkami alebo oxidmi, rozpustné vo vode, zásadité, málo rozpustné v metanole, acetóne, kyseline sírovej, molekulovom vzorci KMnO4, molekulová hmotnosť 158.03400. Bod topenia je 240 ° C, stabilný, ale kontakt s horľavými materiálmi môže spôsobiť požiar. Medzi látky, ktorým je potrebné sa vyhnúť, patria redukčné činidlá, silné kyseliny, organické materiály, horľavé materiály, peroxidy, alkoholy a chemicky aktívne kovy.