Domov > vedomosti > Obsah
Tri chlorid chrómu
Sep 19, 2018

Tri chlorid chrómu, označovaný ako chlorid chrómu, má molekulový vzorec CrCl3 a molekulovú hmotnosť 158,36.

Veľmi stabilná, nie je ľahké hydrolyzovať. Chlorid trichlorid je dôležitou surovinou pre syntézu iných chrómových solí. Zohráva dôležitú úlohu pri anorganickej a organickej syntéze. Je to hlavná zložka syntetických prísad do krmív. Používa sa hlavne ako mordant a katalyzátor v priemysle.