Domov > Vedomosti > Obsah
Stabilita dichróman sodný
Sep 19, 2018

1. ľahko do hygroskopická, prášok. je silné oxidačné činidlo. Kontakt s organickej hmoty trenie, dopad môže spôsobiť spaľovania. Odolnosť proti korózii.

Ľahko sa zníži na trojmocný chróm.

2. stabilita: stabilné.

3. zakázané ligand: silné znižovanie agent, alkoholu, vody, aktívne kovového prášku, síry, fosforu, kyseliny.

4. podmienky, aby sa zabránilo kontaktu: vlhký vzduch. 5. úhrn nebezpečenstvo: nie zoskupené.