Domov > Vedomosti > Obsah
Fyzikálne vlastnosti dvojchromanu sodného
Sep 19, 2018

Vzhľad a charakter: oranžovo-červená kryštalizácia, ľahko hygroskopická.

Bod topenia (℃): 357 (Bezvodý)

Relatívna hustota (voda = 1): 2,35

Bod varu (℃): 400 (bezvodý)

Molekulárny vzorec: Na2cr2o7 2H2O

Molekulová hmotnosť: 297,99 Rozpustnosť: Rozpustný vo vode, nerozpustný v alkohole.