Domov > Vedomosti > Obsah
Fluór draslík Kremičitan
Sep 19, 2018

Biele kryštály alebo prášky. Bez zápachu a chuti. Relatívna hustota kryštalizácie šiestich kubických systémov bola 3,08 a kryštalizačná relatívna hustota kubických kryštálov bola 2,665 (17 ° C). Mierne kyslé. Je hygroskopický. Mierne rozpustný vo vode. Rozpustný v kyseline chlorovodíkovej, rozpustnosť sa mierne zvyšuje so zvýšením teploty. Nerozpustný v alkohole. Hydrolýza fluoridu draselného, fluorovodíka a kyseliny kremičitej v horúcej vode.