Domov > Vedomosti > Obsah
Fyzikálno-chemické vlastnosti tri chlorid chromitý
Sep 19, 2018

Chróm trichlorid je väčšinou fialové Monoklinická, chróm iónov v osmiboké priestor tvorený chloridových iónov na šesťstena. Relatívna hustota 1,76 g/cm3, bod topenia je 83 stupňov, a hustota je 2.87.

Je ľahké deliquescence, rozpustný vo vode, fialové zriedený roztok, zelená koncentrovaného roztoku a pH v 0.2mol / L roztoku je 2.4. Rozpustné v alkohole, slabo rozpustný v acetóne, takmer nerozpustný v éteri.

Stabilné pri izbovej teplote a atmosférický tlak vyhnúť svetlo, otvorený oheň a vysokým teplotám. Sublimovať 950 stupňov Celzia a rozkladajú na 1300 stupňov Celzia.