Domov > Vedomosti > Obsah
Metódy na analýzu kyseliny chrómovej
Sep 19, 2018

Stanovenie obsahu kyseliny chrómovej vo vzduchu: Potom, čo bola vzorka odobratá filtrom, rozpustená pomocou kyseliny sírovej a potom pomocou kolorimetrie (Nioshova metóda) po pridaní difenylkarbamátu.

Stanovenie obsahu kyseliny chrómovej vo vode: Po extrakcii sa vzorka stanoví atómovou absorpčnou spektrometriou alebo kolorimetrickou metódou. Metóda likvidácie odpadu: Odpadová kvapalina koncentrovanej kyseliny chrómovej sa po chemickej redukcii prevedie na trojmocný chróm, upraví pH hodnotu roztoku, zráža ju a usadzuje sa na skládke chemických odpadov.