Domov > Vedomosti > Obsah
Záležitosti, ktoré si vyžadujú pozornosť pri skladovaní dvojchrómanu sodného
Sep 19, 2018

Uchovávajte v chladnom, suchom, dobre vetranom sklade. Uchovávajte mimo dosahu ohňa a tepla. Skladovacia teplota nie je vyššia ako 35 ° C, relatívna vlhkosť nepresahuje 75%. Balenie tesnenia. Mala by byť s redukčným činidlom, alkoholom a iným oddeleným skladovaním, aby sa zabránilo zmiešaniu skladovania Skladovacie priestory by mali byť vybavené vhodnými materiálmi na utesnenie.