Dichromát sodný pre výrobu grafitu

Dikrómnan sodný, ako silný oxidant, môže spôsobiť spaľovanie pri kontakte, poškriabaniu a úderom proti organickým látkam. Je žieravá a ľahko sa redukuje na trojmocný chróm. Je stabilný; zakázané prispôsobenie obsahuje silné redukčné činidlo, alkohol, vodu, aktívny kovový prášok, ...

Chat teraz